środa, 25 maja 2016

Stawianie sztachety plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja ploty PVC na plot i furtkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu gminie prócz kilku wypadków.

Ogrodzenia Winylowe na plot i bramę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji a także zaplanowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane plotki plastykowe na plot i furtę ze sztachetek jest niekompatybilne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku gdy przewidywane sztachety z plastiku na plot i furtkę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz